Informacje organizacyjne

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00 Przyprowadzacie Państwo dzieci do 8.15. a odbieracie od 14.30. Bardzo prosimy w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy waszych grup. Czas pracy poszczególnych grup: grupa A- od 7.00 do 16.00 Grupa B – od 6.00 do 16.00 Grupa C – od 7.30 do 15.00 Grupa D […]

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU OD 01 września 2021 roku. Podstawa prawna : 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]