KONTAKT

Miejskie Przedszkole Światełko
ul. Toruńska 8A
19-300 Ełk

DYREKTOR mgr Iwona Gerus

NIP: 848-18-47-960
REGON – 280566820

Konto bankowe:

PKO BP Nr 49 1020 4724 0000 3102 0076 0017

tel. 87 732-67-62 (61,60)
e-mail: mpswiatelko@miasto.elk.pl

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku – w dni robocze
w godzinach 6.00 – 17.00.

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Administrator Danych osobowych którym jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej:

Artur Dobkowski,
mail: dane.osobowe.elk@gmail.com
telefon: +48 579-970-578