„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Informacje organizacyjne

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00

Przyprowadzacie Państwo dzieci do 8.15. a odbieracie od 14.30.

Bardzo prosimy w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy waszych grup.

Czas pracy poszczególnych grup:

grupa A- od 7.00 do 16.00

Grupa B – od 6.00 do 16.00

Grupa C – od 7.30 do 15.00

Grupa D od 7.00 do 17.00

Grupa E – od 7.00 do 16.00

Grupa F – od 7.00 do 16.00

W godzinach pozostałych dzieci będą przebywać w grupach zbiorczych.( patrz – Pobyt dziecka w przedszkolu- procedury).

Będą to grupy:

– rano grupa B( na dole),

  • popołudniu grupa F (na dole).

Przedszkole będzie wymagało pisemnego oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka po każdej nieobecności. Prosimy przyprowadzać dzieci do 8.05. Po tej godzinie dziecko nie zostanie przyjęte. Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane. Rodzice będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, jeśli w ciągu dnia pojawią się symptomy choroby.

Proszę również o uaktualnianie u nauczycielek swoich danych kontaktowych (telefony, adresy poczty elektronicznej). W Naszym przedszkolu wprowadzony zostaje Dziennik elektroniczny do szybkiej komunikacji z Państwem.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

Przyprowadzacie państwo rano dziecko o określonej godzinie;
Powiadamiacie przez wideofon  w  I strefie bezpiecznej  o swoim przyjściu grupę, jednocześnie jeżeli jest mało osób w szatni (około 10 osób dorosłych ).Jesteście Państwo wpuszczani z dzieckiem  do środka (szatnia-  II strefa bezpieczna), rozbieracie dziecko i żegnacie się.
Dziecko odprowadzane jest do grupy przez obsługę.

Podobnie wygląda odbieranie dziecka:

Powiadamiacie grupę przez wideofon o swoim przybyciu po dziecko.
Dziecko sprowadza obsługa.
Państwo czekają w szatni.

Wyjątek – rodzice z dziećmi 3-letnimi- grupa C wg określonego harmonogramu – zostaną Państwo poinformowani na zebraniu, przy czym przedszkole zastrzega, że jest to rozwiązanie tymczasowe.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust i dezynfekcji rak.

Skip to content