„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Dyżur wakacyjny w czasie epidemii Covit-19- lipiec/sierpień 2020

Informujemy, że Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku
rozpoczyna rekrutację dzieci do przedszkola w okresie wakacyjnym

 

– Nabór do przedszkola odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i procedur obowiązujących w MP  „Światełko” w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii COVID-19 oraz potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń.
– MP „Światełko” w Ełku w okresie wakacyjnym będzie świadczyć usługi  w okresie od 01.07.2020r. do 12.08.2020r. w godzinach od 6:30 do 16:00.  Nie będzie to budynek przedszkola, ponieważ w tym czasie będą trwać prace termomodernizacyjne  w środku budynku.  Nasza kuchnia też nie będzie czynna. Nie będzie warunków na opiekę nad dziećmi w naszym budynku.   Udostępniona będzie  sala w Miejskim Przedszkolu “Perełka” w Ełku ul Armii Krajowej 4

Będzie to grupa ogólnodostępna. Nie będzie prowadzona rewalidacja i wwr w czasie  dyżuru wakacyjnego.  Rodzice dzieci , którzy są zmuszeni zadeklarować   pobyt  na dyżurze wakacyjnym  obowiązuje znajomość wszystkich  procedur. Cały dyżur odbywać się  będzie w obowiązującym reżymie sanitarnym. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują . Dzieci będą przyjmowane po analizie wniosków i spełnianiu ustalonych  kryteriów. (jak przy wznowieniu opieki przedszkolnej od 25.05.2020roku)

Harmonogram składania dokumentów przez rodziców:

1. 09.06.2020 – 15.06.2020r. – składanie przez rodziców „Wniosków na dyżur wakacyjny” wraz z wymaganymi załącznikami.

Druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.swiatelko.elk@wp.pl  (w załączniku), którego skan należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2020r. – do godz. 15:00 elektronicznie na adres: swiatelko.elk@wp.pl  lub do skrzynki podawczej w przedszkolu. Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane!!!!!!

2. 16.06.2020 – 18.06.2020r. – rozpatrzenie złożonych wniosków.

3. 19.06.2020r. godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na lipiec/sierpień.

wniosek.wakacje Światełko (1)

Skip to content