„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Informacja dotycząca roku szkolnego 2020/21

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice dzieci nowoprzyjętych do MP “Światełko” w Ełku

Sytuacja epidemiczna nie pozawala nam na tradycyjne, osobiste spotkania w ramach spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola, które co roku były organizowane w naszej placówce. O organizacji spotkania informacyjnego (na ile to będzie możliwe) poinformujemy w późniejszym terminie.

Przekazujemy więc Państwu kilka ważnych informacji na temat funkcjonowania przedszkola oraz adaptacji dziecka do nowego etapu życia:
 O przynależności wychowanków do danego oddziału informacje będą widoczne w połowie sierpnia na drzwiach przedszkola.
 OPŁATY za przedszkole:
– w myśl Uchwały Rady Miasta Ełku, za czas przeznaczony na pracę przedszkola w oparciu o podstawę programową jest bezpłatny – są to godziny od 8.00 do 13.00. Poza tymi godzinami pozostałe godziny są płatne 1 zł za 1 godzinę.
6:00 – 8:00 – 2 godz. x 1 zł = 2 zł
13:00 – 17:00 – 4 godz. – 4 zł
– Opłaty pobierane są „z góry”,  po dokonaniu przeliczenia obecności i nieobecności dzieci w przedszkolu w danym miesiącu bedą wyrównania i zwroty.
– Opłata za wyżywienie – stawka dzienna wynosi w tej chwili 6 zł. Stawka ta obejmuje: śniadanie,  drugie śniadanie i obiad
– Opłaty wnoszą Państwo na konto przedszkola, które zostanie podane wraz z kwotą do zapłaty. Opłaty należy dokonywać terminowo do 15. dnia bieżącego miesiąca.
– Ubezpieczenie grupowe dzieci w przedszkolu – jest taka możliwość, ale jest to kwestia indywidualna i dobrowolna. Więcej informacji we wrześniu.
Organizacja:

Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku posiada 6 oddziałów ( w tym 5 oddziałów integracyjnych). W grupach integracyjnych liczebność  dzieci jest zmniejszona do 20 .
– W każdym oddziale wiekowym będą pracowały dwie panie nauczycielki (na zmianę),  pani woźna oddziałowa, która dba o czystość w sali jak i przedszkolu  oraz  pomoce nauczyciela

W grupach integracyjnych  pracują dodatkowo nauczyciele współorganizujący pracę z odpowiednimi kwalifikacjami (logopeda, pedagog specjalny, terapeuta, psycholog)  .

Dzieci w grupie  najmłodszej 3-latków leżakują, czyli odpoczywają  godzinkę 12-13.00 Tym dzieciom należy przygotować i podpisać: cienką kołderkę lub kocyk, poduszkę i piżamki w podpisanym worku.
– Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolu jest prowadzona w oparciu o ramowy rozkład dnia każdego oddziału, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego a także programy edukacji przedszkolnej.

Nasze Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym z grupami integracyjnymi, w których mogą przebywać  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest wyposażone w gabinety terapeutyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: oligofrenopedagogów, logopedę, surdopedagoga,  terapeutów SI ,terapeutów arteterarpii i choreoterapii, terapii reki , muzykoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologa. Prowadzimy zajęcia metodami:  krakowską, behawioralną, logorytmiki,  totalnej komunkacji, audytywno-werbalnej, Densona i inne. Prowadzimy pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  Placówka prowadzi stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową oraz wczesne wspomaganie dziecka. Rozwijamy zainteresowania i umiejętności dzieci zdolnych i szczególnie utalentowanych.
– W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe tj. język angielski, muzykoterapia, zajęcia teatralne, zajęcia regionalne- wycieczki, zajęcia artystyczne, zajęcia taneczne i wiele innych.

W roku szkolnym 2020/21 obowiązywać będzie wszystkich dziennik elektroniczny. Pozwoli to na szybką komunikację z Rodzicami, jak i ulepszy pracę zdalną w razie konieczności. Na początku roku otrzymają Państwo  odpowiednie informacje.

Wszelkie  informacje zamieszczamy na stronie Przedszkola www.swiatelko.elk.pl  oraz na fb przedszkola.

– Listy dzieci z dopasowaniem do grupy, a także z nazwiskami pań nauczycielek będą dostępne w połowie sierpnia wraz z dodatkową informacją, co należy przynieść.

Skip to content