Projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu “Światełko”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu są realizowane następujące projekty: “Czyste powietrze wokół nas” – projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którego celem jest: -wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych zródeł dymów. -zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego oraz dymu z kominów. “Mały miś w świecie wielkiej literatury” Razem z misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:1) wspomaganie […]

Informacje organizacyjne

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00 Przyprowadzacie Państwo dzieci do 8.15. a odbieracie od 14.30. Bardzo prosimy w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy waszych grup. Czas pracy poszczególnych grup: grupa A- od 7.00 do 16.00 Grupa B – od 6.00 do 16.00 Grupa C – od 7.30 do 15.00 Grupa D […]

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU OD 01 września 2021 roku. Podstawa prawna : 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]

Spotkanie z Rodzicami grupy C – najmłodszej!

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Spotkanie z Rodzicami grupy najmłodszej – grupy C odbędzie się dnia 27 sierpnia o godzinie 12.00. Prosimy aby na zebraniu przebywał tylko jeden Rodzic (obowiązują maseczki ). O spotkaniu adaptacyjnym dzieci dowiedzą się Państwo na spotkaniu. Zebrania innych grup będą odbywać się w pierwszych dniach września.

OGŁOSZENIE

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

OGŁOSZENIE Informujemy, że listy dzieci uczęszczających i nowo przyjętych do poszczególnych grup przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone na drzwiach budynku w dniu około 20-stego sierpnia 2021roku. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 informujemy, że od 1 września br., dzieci nowo przyjęte i uczęszczające do naszego przedszkola należy wyposażyć: W podpisane obuwie zmienne […]

Medal Komisji Edukacji Narodowej

22 czerwca Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona nauczycielka z naszego przedszkola Pani Barbara Tybuś – Banaś. Serdecznie Gratulujemy!!!

Konkurs plastyczny “Wielkanocna pisanka”

22 kwietnia 2021 r. nastąpiło rozwiązanie plastycznego konkursu przedszkolnego “Wielkanocna pisanka” Z uwagi na obostrzenia pandemiczne nie odbyło się ono planowo w dniu 29 marca. Wyłoniliśmy laureatów w dwóch kategoriach: – 3, 4-latki: 1. miejsce Paweł Jakowanis, Marcelina Maciorowska z grupy “Misie”; 2. miejsce Maria Salomonowicz z grupy “Biedronki”; 3. miejsce Miłosz Chlebus z grupy […]

Zwieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Zwieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia 26.03.2021 Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne […]