Rekrutacja 2022/2023

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (aby pobrać dokument, należy kliknąć w link) Pozostałe załączniki dotyczące kandydata wnioskującego o przyjęcie do przedszkola, należy pobrać ze strony UM Ełku (np. OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA;OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU; itp.)

Ambasadorzy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls

Miejskie Przedszkole Światełko współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls od początku jego założenia.Członkowie Stowarzyszenia uczęszczają do naszej placówki. Przedszkole Światełko zawsze wspierało Stowarzyszenie m.in. poprzez uczestniczenie w akcjach charytatywnych,koncertach na rzecz Impulsu. Bierzemy udział w takich wydarzeniach jak: Europejski Tydzień Autyzmu (grudzień)i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (kwiecień).W związku z tymi działaniami w […]

Projekty realizowane w Miejskim Przedszkolu “Światełko”

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu są realizowane następujące projekty: “Czyste powietrze wokół nas” – projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którego celem jest: -wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych zródeł dymów. -zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego oraz dymu z kominów. “Mały miś w świecie wielkiej literatury” Razem z misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEiN:1) wspomaganie […]

Informacje organizacyjne

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00 Przyprowadzacie Państwo dzieci do 8.15. a odbieracie od 14.30. Bardzo prosimy w miarę możliwości przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy waszych grup. Czas pracy poszczególnych grup: grupa A- od 7.00 do 16.00 Grupa B – od 6.00 do 16.00 Grupa C – od 7.30 do 15.00 Grupa D […]

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA, ODBIORU ORAZ POBYTU DZIECKA

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU „ŚWIATEŁKO” W EŁKU OD 01 września 2021 roku. Podstawa prawna : 1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z […]

Spotkanie z Rodzicami grupy C – najmłodszej!

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Spotkanie z Rodzicami grupy najmłodszej – grupy C odbędzie się dnia 27 sierpnia o godzinie 12.00. Prosimy aby na zebraniu przebywał tylko jeden Rodzic (obowiązują maseczki ). O spotkaniu adaptacyjnym dzieci dowiedzą się Państwo na spotkaniu. Zebrania innych grup będą odbywać się w pierwszych dniach września.

OGŁOSZENIE

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

OGŁOSZENIE Informujemy, że listy dzieci uczęszczających i nowo przyjętych do poszczególnych grup przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 zostaną wywieszone na drzwiach budynku w dniu około 20-stego sierpnia 2021roku. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 informujemy, że od 1 września br., dzieci nowo przyjęte i uczęszczające do naszego przedszkola należy wyposażyć: W podpisane obuwie zmienne […]

Medal Komisji Edukacji Narodowej

22 czerwca Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona nauczycielka z naszego przedszkola Pani Barbara Tybuś – Banaś. Serdecznie Gratulujemy!!!