Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”.

W roku szkolnym 2023/2024 nasze Przedszkole będzie realizować Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”. Celem projektu jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, likwidowanie uprzedzeń oraz przygotowanie do współuczestnictwa w codziennym życiu.

Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2023/2024 Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ełku pod adresem udostępnionym poniżej:

OGŁOSZENIE

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

OGŁOSZENIE Informujemy, że listy dzieci uczęszczających i nowo przyjętych do poszczególnych grup przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 zostaną wywieszone na drzwiach budynku  około 20-stego sierpnia 2022roku. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 informujemy, że od 1 września br., dzieci nowo przyjęte i uczęszczające do naszego przedszkola należy wyposażyć: W podpisane obuwie zmienne (wszystkie dzieci). […]

Szkoła Wierna Dziedzictwu – podjęte działania

We wrześniu  bieżącego roku szkolnym  nasze przedszkole przystąpiło do konkursu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i ubiegamy się o certyfikat “Szkoła wierna dziedzictwu”,  z tego też powodu prowadzimy wiele zajęć dotyczących  polskiej historii, tradycji, kultury, a przede wszystkim  naszego  miasta Ełku. 1. “Narodowe czytanie 2021” – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej. Głównym celem akcji była […]