Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2023/2024 Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ełku pod adresem udostępnionym poniżej:

OGŁOSZENIE

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

OGŁOSZENIE Informujemy, że listy dzieci uczęszczających i nowo przyjętych do poszczególnych grup przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 zostaną wywieszone na drzwiach budynku  około 20-stego sierpnia 2022roku. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 informujemy, że od 1 września br., dzieci nowo przyjęte i uczęszczające do naszego przedszkola należy wyposażyć: W podpisane obuwie zmienne (wszystkie dzieci). […]

Szkoła Wierna Dziedzictwu – podjęte działania

We wrześniu  bieżącego roku szkolnym  nasze przedszkole przystąpiło do konkursu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i ubiegamy się o certyfikat “Szkoła wierna dziedzictwu”,  z tego też powodu prowadzimy wiele zajęć dotyczących  polskiej historii, tradycji, kultury, a przede wszystkim  naszego  miasta Ełku. 1. “Narodowe czytanie 2021” – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej. Głównym celem akcji była […]

Rekrutacja 2022/2023

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (aby pobrać dokument, należy kliknąć w link) Pozostałe załączniki dotyczące kandydata wnioskującego o przyjęcie do przedszkola, należy pobrać ze strony UM Ełku (np. OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA;OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU; itp.)

Ambasadorzy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls

Miejskie Przedszkole Światełko współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls od początku jego założenia.Członkowie Stowarzyszenia uczęszczają do naszej placówki. Przedszkole Światełko zawsze wspierało Stowarzyszenie m.in. poprzez uczestniczenie w akcjach charytatywnych,koncertach na rzecz Impulsu. Bierzemy udział w takich wydarzeniach jak: Europejski Tydzień Autyzmu (grudzień)i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (kwiecień).W związku z tymi działaniami w […]