„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”.

W roku szkolnym 2023/2024 nasze Przedszkole będzie realizować Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”. Celem projektu jest uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, likwidowanie uprzedzeń oraz przygotowanie do współuczestnictwa w codziennym życiu.

Skip to content