Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2023/2024 Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ełku pod adresem udostępnionym poniżej:

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne , które odbędzie się 6 września 2022 r. Grupa A godz.15.30 Grupa B godz.16.00 Grupa C godzi.15.30 Grupa D godz.15.30 Grupa E godz.16.00 Grupa F godz.16.00 Zapraszamy

Szkoła Wierna Dziedzictwu – podjęte działania

We wrześniu  bieżącego roku szkolnym  nasze przedszkole przystąpiło do konkursu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i ubiegamy się o certyfikat “Szkoła wierna dziedzictwu”,  z tego też powodu prowadzimy wiele zajęć dotyczących  polskiej historii, tradycji, kultury, a przede wszystkim  naszego  miasta Ełku. 1. “Narodowe czytanie 2021” – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej. Głównym celem akcji była […]

Rekrutacja 2022/2023

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (aby pobrać dokument, należy kliknąć w link) Pozostałe załączniki dotyczące kandydata wnioskującego o przyjęcie do przedszkola, należy pobrać ze strony UM Ełku (np. OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA;OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU; itp.)