„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Ważne informacje dla Rodziców MP „Światełko” !!!!!

Przedszkole czynne od  6.00 do 17.00

Przyprowadzacie Państwo dzieci  do  8.05. a  odbieracie od 14.15.

Bardzo prosimy w miarę możliwości  przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy waszych grup . Unikniemy mieszania się dzieci.

Czas pracy poszczególnych grup:
grupa A- od 7.00 do 16.00

Grupa B – od 6.00 do 16.00

Grupa C – od 7.30 do 15.00

Grupa D    od  7.00 do 16.00

Grupa E – od  7.00 do 16.00

Grupa F – od 7.00 do 17.00

W godzinach pozostałych  dzieci będą przebywać w grupach zbiorczych.( patrz  pkt 2 – Pobyt dziecka w przedszkolu- procedury).

Będą to grupy:

– rano grupa B( na dole),

-popołudniu grupa F (na dole).

Przedszkole będzie wymagało pisemnego oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka po każdej nieobecności. Prosimy przyprowadzać dzieci do 8.05. Po tej godzinie dziecko nie zostanie przyjęte.  Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane. Rodzice będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, jeśli w ciągu dnia pojawią się symptomy choroby.

Proszę również o uaktualnianie u nauczycielek swoich danych kontaktowych (telefony, adresy poczty elektronicznej). W Naszym przedszkolu wprowadzony zostaje Dziennik elektroniczny do szybkiej komunikacji z Państwem.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

  1. Przyprowadzacie państwo rano dziecko o określonej godzinie;
  2. Powiadamiacie przez wideofon  w  I strefie bezpiecznej  o swoim przyjściu grupę, jednocześnie jeżeli jest mało osób w szatni (5 osób z dziećmi).
  3. Jesteście Państwo wpuszczani z dzieckiem  do środka (szatnia-  II strefa bezpieczna), rozbieracie dziecko i żegnacie się.
  4. Dziecko odprowadzane jest do grupy przez obsługę.

Podobnie wygląda odbieranie dziecka:

  1. Powiadamiacie grupę przez wideofon o swoim przybyciu po dziecko.
  2. Dziecko sprowadza obsługa .
  3. Państwo czekają w szatni .

Wyjątek – rodzice z dziećmi 3-letnimi- grupa C wg określonego harmonogramu – zostaną Państwo poinformowani na zebraniu, przy czym przedszkole zastrzega, że jest to rozwiązanie tymczasowe.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz rękawiczkach lub dezynfekcji rak.

Skip to content