„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Z uwagi na obostrzenia wynikające z reżimu sanitarnego należy bezwzględnie 1.09.2020r. przyprowadzając dzieci do Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku dostarczyć podpisane OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Skip to content