„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

“Zdążyć przed próchnicą”- udział w akcji prozdrowotnej

21 marca 2023 r.  nasze przedszkole wzięło udział w akcji prozdrowotnej – bicie rekordu dzieci jednocześnie myjących zęby 🪥🪥🪥w ramach projektu “Zdążyć przed próchnicą” organizowanego przez Miejskie Przedszkole Słoneczna Ósemka przy współpracy że Szkoła Policealna w Ełku – Medyk.

Wszystkie grupy włączając się w działanie, nie tylko umyły w tym samym czasie zęby w swoich grupach, ale też uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, zachęcających dzieci do dbałości o jamę ustną oraz wykonały tematyczne pracę plastyczne. Dzieci chętnie wymieniały się spostrzeżeniami nt. tego, co jest zdrowe i niezdrowe dla ich zębów oraz upewniały swoich wychowawców o tym, że mycie zębów jest ważne oraz jest ono ich codzienną czynnością. Tak ✊ 
Skip to content