„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Spotkanie z higienistkami stomatologicznymi

15 listopada 2023 r. w grupie ,,Słoneczka” odbyło się spotkanie z higienistkami stomatologicznymi. Dzieci dowiedziały się jak należy dbać o higienę jamy ustnej, jaka jest najlepsza technika mycia zębów. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem dzieląc się własnymi doświadczeniami z pobytu u stomatologa i wiedzy na temat mycia zębów oraz dbania o nie. Przedszkolaki mogły wypróbować omówioną technikę na plastikowej szczęce. Serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki, które na pewno wykorzystamy w praktyce.🦷🪥🦷🥼 Była to bardzo cenna lekcja związana z edukacją prozdrowotną dla dzieci.
Skip to content