„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Realizacji programu zdrowotnego „Czyste powietrze wokół nas”

Na koniec kwietnia w naszym przedszkolu w grupach „Misie” i „Pszczółki” odbyły się zajęcia w ramach realizacji programu zdrowotnego „Czyste powietrze wokół nas”, którego pomysłodawca jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku. W ramach tego programu podczas zajęć dzieci rozmawiały nt. szkodliwości dymu w naszym otoczeniu i jego różnych źródeł, dzieci wykonały w mniejszych grupach pracę plastyczną oraz obejrzały film edukacyjny na ten temat. Nasze spotkanie zakończyliśmy zgodnie z maksymą „W zdrowym ciele, zdrowy duch” wspólnymi ćwiczeniami i ruchową zabawą kołową.

Skip to content