„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Budynek Przedszkola Światełko na tle chmur

O nas

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.

Dbamy o to, aby dzieci w naszym przedszkolu rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i tolerancji, miały poczucie własnej wartości, czuły się akceptowane i szczęśliwe.

Nasze Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępne z grupami integracyjnymi, w których mogą przebywać  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest wyposażone w gabinety terapeutyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do kształcenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: oligofrenopedagogów, logopedę, surdopedagoga,  terapeutów SI ,terapeutów arteterarpii i choreoterapii, terapii reki , muzykoterapeutów, pedagogów specjalnych, psychologa. Prowadzimy zajęcia metodami:  krakowską, behawioralną, logorytmiki,  totalnej komunkacji, audytywno-werbalnej i inne. Placówka prowadzi stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka obciążonego deficytami i dysharmonią rozwojową oraz wczesne wspomaganie dziecka. Rozwijamy zainteresowania i umiejętności dzieci zdolnych i szczególnie utalentowanych.

W roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu funkcjonuje sześć grup, z czego pięć to grupy integracyjne .

EDUKACJA
Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wykazem programów dopuszczonych do użytku w naszym przedszkolu. Realizujemy zajęcia: umuzykalniające, rozwijające intelektualnie (mowa, pojęcia matematyczne), artystyczne i ruchowe.
Przygotowujemy dzieci do konkursów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje również:

 • zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju wychowankom placówki,
 • zajęcia indywidualne (rewalidacyjne),
 • praca pedagogiczna oparta na indywidualnych programach terapeutycznych i metodach dostosowanych do potrzeb dziecka,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajecia choreoterapii,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia plastyczne – arteroterapię,
 • muzykoterapię,
 • zajęcia kynoterapii (dogoterapia)
 • nauczanie indywidualne,
 • katechezę,
 • język angielski.

DYREKTOR   -  mgr Iwona Gerus

KADRA PEDAGOGICZNA:

Grupa - A „Puchatki” integracyjna (6- 7 latki)

1.  mgr Agnieszka Bondziul- logopeda, oligofrenopedagog, edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2. mgr Mariola Tyszkiewicz – oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych

3. mgr Maria Wiszenko – nauczyciel współorganizujący pracę w grupie, pedagog specjalny,  oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, trener umiejętności społecznych

Grupa B- integracja (5 latki)

1. mgr Urszula Jakowanis- terapeuta

2.mgr Agnieszka Topolska – oligofrenopedagog, instruktor rytmiki

3. mgr Anna Ciechalska – nauczyciel współorganizujący pracę w grupie,  pedagog specjalny, oligofrenopedagog – edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener umiejętności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju.

Grupa C (3 latki)

1. mgr Barbara Tybuś-Banaś – arteroterapia

2. mgr Iwona Gerus – oligofrenopedagog – edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener umiejętności społecznych, wczesne wspomaganie rozwoju

3. mgr Katarzyna Żytyniec -nauczyciel współorganizujący pracę w grupie,olgofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Grupa D integracyjna (6- latki)

1.mgr Alicja Mikołajewska

2. mgr Agata Leszczyńska- oligofrenopedagog, edukacja i terapia osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu, terapia ręki

3. mgr Agnieszka Polakowska – nauczyciel współorganizujący pracę w grupie, logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny

Grupa E - integracyjna ( 4-5 latki)

1. mgr Janina Piasecka

2. mgr Małgorzata Raczkowska- muzykoterapeuta/

mgr Emilia Aurelia Szmitko –  psycholog, terapeuta, trener umiejętności społecznych

3. mgr Ewa Drzymkowska – nauczyciel współorganizujący pracę w grupie, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Biofeedbacka.

 

Grupa F - integracyjna (3-4 latki)

1.mgr Beata Jastrząb- logopeda,  choreoterapia

2. mgr Jolanta Duba – pedagog rewalidacji, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapia ręki, oligofrenopedagog- edukacja dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Psycholog: mgr Emilia Szmitko, Pedagog specjalny: mgr Agnieszka Polakowska,   mgr Maria Wiszenko,   mgr Anna Ciechalska,  Logopeda  : mgr Beata Jastrzab,  mgr Agnieszka Bondziul,  mgr Agnieszka Polakowska,  mgr Edyta Musialik- kynoterapia (dogoterapia), 

mgr Marta Gulbierz – język angielski,

mgr Agata Fiłonowicz – religia,

Skip to content