„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Sprzątanie Świata

19 września jak co roku, nasze przedszkole wzięło udział w akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej, której  celem było promowanie poszanowania zasobów, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji.  Przedszkolaki zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku przedszkola i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu.

Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie naszych wychowanków udało się zebrać worki śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników.

Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Skip to content