„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Spotkanie z Przedstawicielami Staży Miejskiej

 8 października w naszym przedszkolu mieliśmy okazję gościć na zajęciach przedstawicieli Straży Miejskiej w Ełku. Celem przeprowadzonych zajęć było poszerzenie wiedzy wśród przedszkolaków na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Strażniczki Miejskie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem opowiadały o swojej pracy. Pokazały również wiele ciekawych atrybutów pracy Strażnika tj. umundurowanie, kajdanki i krótkofalówka itd. Opowiedziały również dzieciakom w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską.

Na koniec spotkania dzieci i nauczyciele podziękowali Strażniczkom za złożoną wizytę i zaprosili na kolejną. Przedszkolaki w nagrodę dostały od naszych gości kolorowanki utrwalające wiadomości z przeprowadzonej prelekcji, oraz odblaski, obiecując przypiąć je w widocznym miejscu na kurteczce i nosić je codziennie.

Skip to content