„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Projekt edukacyjny “Zabytki naszego miasta”

Projekt edukacyjny “Zabytki naszego miasta” realizowany był w 2 grupach : 6 latków i 4 latków. Dzieci poznały dawną architekturę Ełku poprzez prezentacje multimedialne, spotkania i wycieczki. Odbyło się spotkanie z ks. Janem Skorupskim – autorem książek o Ełku (Złota legenda), wycieczka z przewodnikiem do zamku krzyżackiego oraz wycieczka do Muzeum Kropli Wody (spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej ). Przedszkolaki były też w Seminarium Duchownym i Katedrze w Ełku, po zabytkowych obiektach oprowadzał je Biskup J. Mazur. Podsumowaniem projektu było spotkanie z Panem Rafałem Żytyniec Dyrektorem Muzeum Historycznego w Ełku, połączone z wystawą zdjęć przedstawiające ełckie zabytki. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom nagrody i podziękowanie za udział w zajęciach.

 
Skip to content