„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Pomarańczowy Dzień w Światełku

“Pomarańczowy dzień” to akcja, która miała miejsce w naszym przedszkolu 5 listopada. Odbywał się on w ramach trwającej w naszej placówce w dniach od 1 do 19 listopada kampanii “Pomarańczowa wstążka”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy dzieci i młodzieży. Dzień ten w naszym przedszkolu wszystkie grupy jak wskazuję na to nazwa tego dnia zaakcentowały kolorem pomarańczowym w wybranych elementach garderoby. Poza kolorystycznym akcentem dzieci oglądały również w swoich grupach film nt. rodzajów przemocy, zachęcający do jej nie stosowania oraz wskazujący na nie przyzwalanie na wszelkie przejawy przemocy w otoczeniu dzieci. Dzieci wysłuchały oraz zaśpiewały wspólnie piosenkę o prawach dziecka oraz uczyły się wiersza “O prawach dziecka” lub “Klasowy urwis” do wyboru przez n-li w swoich grupach. Nauczyciele poruszyli tematykę godności i wolności dzieci. “Pomarańczowy dzień”  zaakcentowała także grupa taneczna z koła tanecznego “Let’s Dance”, która przygotowała i udostępniła do obejrzenia innym grupom on line, “Taniec przeciwko przemocy”. Taniec wyraziły dzieci ruchem improwizowanym i jego ekspresją. W każdej z grup w pozytywnych nastrojach wykonano zbiorowe prace plastyczne m.in. dzieci wykonały drzewo rąk, pomarańczowe ręce, pomarańczową wstążka oraz indywidualne prace plastyczne – pomarańczowe parasolki. W przypadku każdej z prac wykorzystano różne techniki plastyczne np. wydzierankę, kolorowanie kredkami, wyklejanie plasteliną, malowanie farbami. Ten jakże kolorowy dzień niósł za sobą przede wszystkim przesłanie budowania świadomości przemocy u dzieci oraz zachęcenie do integrowania się w grupie i do ugodowego rozwiązywania konfliktów i problemów. Poza tym dniem dzieci świetnie bawią się w ramach kampanii w duchu przyjaźni, bo do kampanii tej wykorzystujemy różnorakie gry i zabawy integrujące, przeciwko agresji i rozładowujące złe emocje wg scenariusza na każdy dzień trwającej kampanii.

Skip to content