„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Misiowe “Andrzejki”

Każda uroczystość przedszkolna jest dobrą okazją do nawiązywania bliższych kontaktów  z rodzicami, powierzonych naszej opiece dzieci. Również taką okazją stało się spotkanie z okazji Andrzejek. Celem tych zajęć  było poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów  związanych z andrzejkami, uwrażliwienie na piękno tradycji i jej podtrzymywanie oraz integracja najbliższego otoczenia dziecka (przedszkole i rodzina).Dzieci z wielką radością wypowiadały andrzejkowe zaklęcia i brały udział w różnych wróżbach i zabawach.Swoją przyszłość odkrywały  losując przedmioty, które przepowiadały, w jakim zawodzie będą pracowały kiedy dorosną, wróżby z butów, przebijanie serduszka z imionami, dowiadywały się, co czeka je w przyszłości. Nie zabrakło także wróżb dla rodziców. Jednak większą część andrzejkowych uroczystości wypełniały tańce i zabawy przy muzyce. Słodki poczęstunek był miłym zakończeniem wspaniałej zabawy.

Skip to content