„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

“Misie” – znamy swoje prawa i obowiązki!

Dzień 20 listopada został ogłoszony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. I my w naszym przedszkolu zwracamy uwagę

na ważność tej tematyki. Janusz Korczak twierdził, że dziecko to także człowiek, tylko, że jeszcze małe

Misie  dowiedziały się, że każde dziecko ma prawo:

 

do zabawy wypoczynku
do własnego miejsca w domu
do imienia i swojego kraju
do leczenia
czuć się bezpiecznie
pytać i wypowiadać się
do wychowania bez krzyku i przemocy

Skip to content