„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W dniu 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w grupach Iskierki i Bystrzaki odbyły się zajęcia pt. “Dbajmy o język ojczysty”. Miały one na celu promowanie idei dbałości o kulturę słowa, poprawność językową oraz piękna języka polskiego. Dzieci wraz z logopedami rozwiązywały “łąmańce językowe”, wykonywały ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.

Skip to content