„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Jest to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka i przedszkolaka. Głównym celem naszych działań w przedszkolu było kształtowanie świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. W ramach tego dnia odbyły się zajęcia pod tytułem “Pięknie mówię i słucham”. Wspólnie z grupą D wysłuchaliśmy wiadomości na temat języków na całym świecie. Odbyły się też zajęcia logopedyczne przeprowadzone przez naszych przedszkolnych logopedów: panią Agnieszkę i Beatkę, które przeprowadziły z dziećmi wspaniałe zajęcia doskonalące aparat mowy, który w tym wieku szczególny potrzebuje ćwiczeń usprawniających.

Skip to content