„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Iskierki w Centrum Edukacji Ekologicznej

17 września Iskierki udały się do Centrum Edukacji Ekologicznej na zajęcia pt. “Dzięcioły”.  Dzieci miały możliwość zapoznania się z wyglądem wielu dzięciołów oraz słuchały  jak brzmią one w swoich naturalnych środowiskach. Oglądały także wytwory pracy dzięciołów, ich dziuple w przekroju pni drzew. Poza tym, pozyskały informacje na temat zdobywania pożywienia tego gatunku ptaków, jego budowie przystosowanej do takiego sposobu życia oraz ich przyzwyczajeń. Kolejne takie spotkanie już w październiku, tym razem dzieci bliżej poznają drzewa naszej okolicy.

Skip to content