„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Europejskie Dni Dziedzictwa

W dniach 12 – 22. 09.2022r. nasze przedszkole włączyło się w realizację europejskiego projektu Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem “Połączeni dziedzictwem”. zadaniem inicjatywy było poznawanie i promowanie zabytków. Głównym celem była edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturalnego.

We wszystkich grupach zorganizowane zostały w wymienionych dniach spacery i wycieczki mające na celu poznawanie zabytkowych obiektów w naszym mieście. dzieci oglądały: zabytkowe kościoły, Wieżę Ciśnień, Pocztę, Szkołę Artystyczną, Szkołę Podstawową nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Urząd Miasta i Gminy Ełk , dworzec kolejowy, drzewa – pomniki przyrody, zabytkowe kamienice wokół parku oraz zabytkowe zabudowy ulic Mickiewicza, Armii Krajowej, Wojska Polskiego. Oglądane zabytki zostały sfotografowane. W ramach projektu odbyły się również  zajęcia edukacyjne – prezentacja multimedialna prowadzona przez pana Jacka Rutkowskiego nauczyciela konsultanta W – MODN w Olsztynie filia w Olecku, podczas której dzieci w ciekawy sposób poznawały historię Ełku, porównywały wygląd niektórych miejsc i budowli dawniej i obecnie.

Dzięki uczestnictwie w Europejskich Dniach Dziedzictwa przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat zabytków swojego miasta.

Skip to content