„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i starsze przedszkolaki.  Ustanowiony został w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W ramach propagowania założeń tego święta, wszystkie nasze przedszkolaki wspólnie uczestniczyły w wesołych zabawach, przepełnionych radością i beztroską. Na dzieci czekała też słodka niespodzianka w postaci pysznych lodów.

Mamy nadzieję, że ten dzień nasze przedszkolaki zapamiętają jako radosny i pełen miłych wrażeń.

Jeszcze raz życzymy wszystkim naszym przedszkolakom dużo radości i uśmiechu!

 

Skip to content