„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Bystrzaki w Centrum Edukacji Ekologicznej

24 lutego dzieci  z grupy Bystrzaki wybrały się do Centrum Edukacji Ekologicznej na zajęcia edukacyjne w terenie pt “Nordic Walking”. Celem zajęć było pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking połączone z pogadanką m.in. nt. historii Nordic Walking i jego wpływu na zdrowie człowieka; zapoznanie dzieci ze sprzętem do Nordic Walking (kije);-  omówienie budowy kijków, sposobu ich doboru, regulacji do indywidualnych potrzeb oraz omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem do NW (m.in. zwrócenie uwagi na ostry grot kija, zakaz wymachiwania kijem, wykorzystywania kija do zabawy w walkę na miecze). Gry i zabawy z wykorzystaniem kijów z elementami rywalizacji.

 

Skip to content