„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

2023 rok Mikołaja Kopernika

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “2023 rok Mikołaja Kopernika”. Celem projektu było upamiętnienie wybitnego polskiego uczonego, który zmienił dotychczasowe postrzeganie świata. Dzieci brały udział w cyklicznych zajęciach dotyczących postaci Mikołaja Kopernika i jego dokonań, Układu Słonecznego, powstawania pór roku oraz zjawiska dnia i nocy. Podsumowaniem projektu były zabawy dydaktyczno – ruchowe w Parku Mikołaja Kopernika w Ełku, podczas których najstarsze przedszkolaki wykazały się zdobytą na ten temat wiedzą. Działania realizowane były przy współpracy WMODN Olsztyn filia Ełk.

Skip to content