„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Logo Miejskiego Przedszkola Światełko, 3 bawiących się dzieci

Programy realizowane w przedszkolu

Wykaz programów dopuszczonych do użytku w Miejskim Przedszkolu „Światełko”

„Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych” – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska – Nowa Era, wydanie ósme, Warszawa 2010
„Entliczek pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego” – Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska – Nowa Era
„Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC Edukacja 2009.
„Program Wychowawczy dla grup integracyjnych”

Jolanta Andruszkiewicz, Maria Wiszenko – Ełk 2001r.

„Program wychowania słuchowego. Pierwszy okres pracy

z dzieckiem z wadą słuchu” – Agnieszka Polakowska – Ełk 2001r.

„Program edukacji muzyczno-ruchowej w formie tańców integracyjnych” – Ewa Drzymkowska, Ełk 2003r.

„Program zajęć z elementami muzykoterapii dla przedszkolnych grup integracyjnych” – Jolanta Andruszkiewicz, Małgorzata Raczkowska – Ełk 2003r.

„Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Hanna Jaśkowska – Ełk 2003r.
„Program edukacji teatralnej – teatr jest zabawą” – Hanna Jaśkowska – Ełk 2003r.
„Program adaptacji dziecka w przedszkolu” – Bogumiła Elżbieta Orzechowaska, Krystyna Janina Piasecka – Ełk 2004r.
„Cztery pory roku – program edukacji ekologicznej w przedszkolu” – Teresa Grażyna Oszyńska – Ełk 2004r.
„Program kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni dziecka 5,6-letniegi” –Teresa Oszyńska i Jolanta Andruszkiewicz – Ełk 2004r.
„Program wspomagania rozwoju mowy u dzieci 2-4-letnich przy współpracy z rodzicami” – Bożena Bobowicz – Ełk 2006r.
„Rodzice w przedszkolu. Program współpracy z rodzicami dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Ełku” – Mariola Tyszkiewicz – Ełk 2006r.
„Mali odkrywcy” Program zajęć plastycznych w przedszkolu dla dzieci 4, 5 i 6 – letnich. Barbara Tybuś-Banaś. Ełk 2009r.
„W kręgu zabawy” – program wychowania przedszkolnego –Jadwiga Pytlarczyk, Juka 2012r.„Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego” – wydanie rozszerzone – Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, WSiP, wydanie III (2013)
„Dziecko w swoim żywiole” Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos – wydanie II – Warszawa 2014

„Esy – Floresy Dziecięce sukcesy” – program wychowania przedszkolnego – Wanda Jaroszewska, Magdalena Skórkowska, Wydawnictwo OLESIEJUK, 2012.

“Tańczyć każdy może”-  program zajęć tanecznych dla dzieci 4-5-6 letnich. Katarzyna Zytyniec. Ełk 2015r.

“Let’s Dance”- program zajęć tanecznych dla dzieci 5-6 letnich. Beata Jastrząb. Ełk 2019r.

 

 

Ełk 01.09.2021r.

Skip to content