„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

Szkoła Wierna Dziedzictwu – podjęte działania

We wrześniu  bieżącego roku szkolnym  nasze przedszkole przystąpiło do konkursu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i ubiegamy się o certyfikat “Szkoła wierna dziedzictwu”,  z tego też powodu prowadzimy wiele zajęć dotyczących  polskiej historii, tradycji, kultury, a przede wszystkim  naszego  miasta Ełku.

1. “Narodowe czytanie 2021” – udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej.

Głównym celem akcji była popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury dziecięcej.

2. „Koleją na Sępa” zaprezentowanie muralu

We wrześniu zostały przeprowadzone  zajęcia w korelacji z realizacją projektu „Zabawy ze sztuką”. Przybliżanie dzieł dekoracyjnych malarstwa ściennego, w toku bezpośredniej obserwacji –  muralu umieszczonego na budynku przy ulicy  Władysława Świackiego „Sępa”. Propedeutyczne przybliżenie dzieciom bohaterskich dokonań postaci historycznej (żołnierza AK).

3. „Polska – moja Ojczyzna” zajęcia z edukacji patriotycznej.

Przybliżenie dzieciom Polskich symboli narodowych i piękna ojczystej mowy. Zajęcia zrealizowano przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Biblioteką Pedagogiczną.

4. „BohaterON” – udział w historyczno – patriotycznej akcji MEN.

Przedszkolaki na podstawie obejrzanego przedstawienia “Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, rozmawiały o cechach bohatera oraz wskazywały osoby, które ich zdaniem zasłużyli na miano Bohatera.  Podsumowaniem akcji było wykonanie przez dzieci Kartki z życzeniami do żyjących Powstańców Warszawskich. Dzieci w życzeniach zawarły również podziękowania Bohaterom za to, że mogą rozwijać się, rosnąć i bawić się w wolnej Polsce. Pocztówka została wysłana przez naszych wychowanków na adres Fundacji Sensoria.

5. Zajęcia edukacyjne, warsztaty w Muzeum Historycznym w Ełku.

Udział przedszkolaków w cyklicznych zajęciach on – line i stacjonarnych Muzeum Historycznego w Ełku, których celem było zainteresowanie wybranymi zabytkami, dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu. Podnoszenie kultury interakcji społecznych, znajomość zasad zachowania się w muzeum.

6. „Dzień Języka Ojczystego”

W dniu 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji we wszystkich grupach odbyły się zajęcia pt. “Dbajmy o język ojczysty”. Dzieci wraz z logopedami rozwiązywały “łamańce językowe”, wykonywały ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.

7. ,,Z historii Ełku”-zajęcia edukacyjne w formie on-line.

Spotkanie odbyło się we współpracy z WMODN Olecko. Podczas zajęciach przeprowadzonych przez doradcę metodycznego pana Jacka Rutkowskiego dzieci oglądały slajdy przedstawiające ulice, budynki i kościoły w Ełku z czasów przedwojennych oraz zdjęcia współczesne naszego miasta.

8.Przedszkolak mały Polak” – konkurs recytatorski

II edycja wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego skierowany był do dzieci z MP Światełko zrealizowany w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada.

9. „Najciekawsze miejsca w naszym mieście” – międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

W konkursie  uczestniczyły dzieci 5 – 6 letnie z MP Światełko i MP Perełka. Wpłynęły 3 prace z MP Perełka i 4 prace z MP Światełko, przygotowane przez reprezentantów grup pod kierunkiem nauczycieli i rodziców. Każdy uczestnik przygotował jedną prace plastyczną. Komisja konkursowa przyznała I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4 maja 2022r.

10. „Skarby Polskiej ziemi” – spotkanie z absolwentem naszego przedszkola.

Zapoznanie z kolekcją minerałów występujących w naszym kraju. Przedstawienie historii wybranych okazów, sposobu rozpoznawania ich i oznaczania. Wyjaśnienie znaczenia pojęć: legenda, tradycja przybliżenie zawodów geolog, górnik.

11. „Rowerem przez Mazury” – rodzinny rajd rowerowym

W czerwcu odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy wyznaczoną wcześniej trasą -promenadą nad Jeziorem Ełckim. Podczas rajdu uczestnicy podziwiali mazurską przyrodę, drewniane rzeźby królów i książąt polskich.  Zakończenie przejazdu miało miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej. Po krótkim poczęstunku, wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnych zabawach na „łonie natury”.

12. „Pamiętamy o tych, którzy polegli za Ojczyznę”

Porządkowanie grobów nieznanych żołnierzy, zapalenie zniczy, uczczenie ich pamięci.

13. Marszałek Józef Piłsudski – twórca Niepodległej Polski

Uczczenie postaci wybitnego Polaka i przybliżenie jego dokonań dla naszej Ojczyzny, wyjście pod pomnik marszałka J. Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta w Ełku. Złożenie kwiatów i zapalenie znicza pamięci.

14. ,,Miejsca pamięci w mazurskich lasach”- spotkanie z leśnikiem.

Przedstawienie miejsc pamięci w pobliskich lasach np. Kapliczka Barabasza pkł. Mariana Sołtysiaka dowódcy partyzanckiego oddziały AK. uwrażliwienie na okazanie szacunku. Wyjście pod ,,Dąb pamięci” posadzony dla uhonorowania pamięci podinspektora Policji Państwowej Tadeusza Skalskiego zamordowanego przez NKWD

15. „Legendy polskie” oglądanie teatrzyku.

11 kwietnia 2022r. dzieci z naszego przedszkola obejrzały teatrzyk pt. ,,Legendy polskie” w wykonaniu aktorów Teatru ,,CoNieco” z Białegostoku, którzy w ciekawy sposób zaprezentowali  dawne, polskie legendy: ,,O smoku wawelskim”, ,,O Popielu, którego zjadły myszy” oraz ,,Kwiat paproci”. Dzieci miały także możliwość wysłuchania wielu polskich przysłów.

16. „Jesienne barwy Ełku” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci 5 – 6 letnich z ełckich przedszkoli. Z naszego przedszkola wzięły udział  zespoły dzieci z grup Puchatki i Świetliki, które za wykonanie pracy konkursowej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

17. Spotkanie z pisarzem  ks. Janem Skorupskim.

13 czerwca dzieci z grup Misie i Bystrzaki uczestniczyły w spotkaniu z księdzem Janem Skorupskim proboszczem Parafii p.w. Św. Jana i Ewangelisty w Ełku-autorem zbioru legend mazurskich ,,Złota legenda”. Podczas spotkania ksiądz Jan opowiadał o znajdujących się w książce ciekawych legendach, zachęcając do poznawania opowieści i podań związanych z naszym regionem-Mazurami.

18. „Nasza flaga nasza Ojczyzna” – zajęcia z edukacji patriotycznej

29 kwietnia 2022r.  dzieci z  naszego przedszkola z własnoręcznie wykonanymi flagami odśpiewały Hymn Państwowy, oraz pieśń „Legendy polskie”. Utrwaliły polskie symbole narodowe z wykorzystaniem filmu edukacyjnego o  ,,świętach majowych”.  Wspólnie układały napis  Dzień Flagi z  plastykowych nakrętek.

19. „Polska muzyka ludowa” – spotkanie z Panią Agnieszką Topolską

9 marca 2022r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w spotkaniu muzycznym pt. „Polska muzyka ludowa. ,,Muzyczna podróż” była okazją do zapoznania dzieci z akordeonem i sposobem gry na tym instrumencie.  Prowadząca wyjaśniała pojęcie muzyki ludowej. Przedszkolaki słuchały wygrywanych rytmów i melodii uczyły się piosenki pt. „Czerwone jabłuszko”, a następnie rozwiązywały zagadki muzyczne w zabawie ,,Jaka to melodia”. Na zakończenie uczestniczyły w krótkich warsztatach gry na akordeonie. Udział dzieci w audycji muzycznej dostarczył przedszkolakom pozytywnych wrażeń, wprowadził dzieci w świat muzyki ludowej, melodii i rytmów, a także przybliżył muzykę z dawnych lat. Była to  lekcja muzyki, historii i patriotyzmu lokalnego.

20. ,,Migamy jabłuszko”-integracja ze społecznością osób niesłyszących.

W ramach udziału w Międzynarodowej Akcji Migamy Jabłuszko zaprosiliśmy osoby niesłyszące do obejrzenia zgromadzonych eksponatów w przedszkolu.  Zaproponowano aktywny udział w organizacji wystawy, dostosowano formy komunikacji do indywidualnych możliwości osób z wadą słuchu.

Skip to content