„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Rekrutacja 2022/2023


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2022/2023
 
Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Ełku pod adresem udostępnionym poniżej:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (aby pobrać dokument, należy kliknąć w link)

Pozostałe załączniki dotyczące kandydata wnioskującego o przyjęcie do przedszkola, należy pobrać ze strony UM Ełku (np. OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O ZAMIESZKANIU DZIECKA W ODLEGŁOŚCI DO 3 KM OD PRZEDSZKOLA;OŚWIADCZENIE RODZICA/RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE SKARBOWYM W EŁKU; itp.)

Skip to content