„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Od 16.02.2021r (wtorek) rozpoczyna się Nabór do Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku

NABÓR JEST ELEKTRONICZNY

Składanie wniosków przez rodziców /opiekunów o przyjęcie do przedszkola kandydata w terminie:
od 16.02.2021r. – do 02.03.2021r. na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Wypełnienie wniosku wyłącznie na stronie internetowej spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola. Zarejestrowany wniosek trzeba wydrukować i donieść do placówki pierwszego wyboru. Wersja papierowa powinna być wypełniona starannie, powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy ( daty, podpisy ) i dostarczona do skrzynki.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania wniosków z wymaganymi załącznikami informujemy, iż od 16.02.2021 w godzinach

od 10.00- do 13.00 będziemy wydawać druki w placówce

( wejście boczne od strony ul. Gdańskiej- Intendent,).

  W związku z pandemią oraz organizacją pracy przedszkola ściśle określamy godziny pobierania wniosków oraz miejsce dostarczenia wniosków. Rekrutacja jedynie wejściem bocznym od ul Gdańskiej.

Prosimy o zachowanie wymaganych środków ochrony osobistej- maseczki, rękawiczki, dystans.

Druki będzie wydawać  intendent lub osoba z komisji rekrutacyjnej. Mogą umówić się Państwo telefonicznie pod numerem 87/7326762/60

Wypełnione dokumenty ze wszystkimi załącznikami wrzucamy do skrzynki wejściu bocznym od ul. Gdańskiej  lub  do skrzynki w przedsionku Wejścia Głównego. Telefon do kontaktu 877326762/60

Wypełnione wnioski muszą być opatrzone datami oraz czytelnymi podpisami. Brak powyższych elementów może skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola.

Wyniki naboru należy sprawdzić logując się do systemu elektronicznego:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
03.03. 2021r.- do 05.03. 2021r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych:
09 marca 2021r. godz. 15.00
Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
W terminie 10.03.2021- 12.03. 2021 w godzinach 10.00-14.00 r. należy złożyć w placówce, w postaci pisemnego oświadczenia: „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”
druk do pobrania w przedszkolu / na stronie internetowej przedszkola oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/184/REKRUTACJA_DO_PUBLICZNYCH_PRZEDSZKOLI_2C_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH_W_PUBLICZNYCH_SZKOLACH_PODSTAWOWYCH_PROWADZONYCH_PRZEZ_GMINE_MIASTO_ELK_NA_ROK_SZKOLNY_2020_2F2021_0D_0A/

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
17.03.2021r. godz. 15.00

 

REKRUTACJA 2021-2022 KROK PO KROKU PORADNIK DLA RODZICÓW

Zarządzenie 729.2021

wniosek

33771_Wniosek_do_zarzadzenia

Skip to content