„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Zmiana wejścia do placówki- termomodernizacja

W związku z trwającą termomodernizacją przedszkola (wykopy wokół budynku) wejście na teren placówki i do budynku jedynie od ulicy Toruńskiej. Brama i furtka od ulicy Gdańskiej będzie zamknięta z przyczyn bezpieczenstwa.

Skip to content