„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych

INFORMACJA
dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych

na rok szkolny 2020/2021
prowadzonych prze Gminę Miasto Ełk

Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku
ul. Toruńska 8a

DYREKTOR Iwona Gerus – tel. 87 7326760/62

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

I. Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolu

od 17 lutego 2020r. – do 21 lutego 2020r.

II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (elektronicznie)

od 24 lutego 2020r. – do 06 marca 2020r.

III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marca 2020r.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W terminie 19.03.2020 r. – 20.03.2020 r. należy złożyć w placówce, w postaci pisemnego oświadczenia:

„Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

(druk do pobrania w kancelarii i na stronie internetowej przedszkola oraz Urzędu Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej

 Złożenie „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

IV. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia- w postaci pisemnego oświadczenia (tylko dzieci z grup przedszkolnych)

od 19 marca 2020r. – do 20 marca 2020r.

V. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 marca 2020r.  godz. 15.00

Wymagane dokumenty dostępne będą w kancelarii przedszkola od godziny 10.00 do 14.00, lub na stronie internetowej www.swiatelko.elk.pl

 

Skip to content