„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Akcja “Szkoła z Prawami Dziecka”

Nasze Przedszkole wzięło udział w Akcji “Szkoła z Prawami Dziecka”organizowanej przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – “UNICEF Polska”. Udział w projekcie wzięły dzieci z grup Iskierki, Puchatki oraz Świetliki. Celem projektu Unicef było zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

Skip to content