„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Informacja dotycząca naboru dzieci

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego przedszkola “Światełko”. Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W dniach 9.04. – 12.04. 2018 roku należy załączyć przez rodziców kandydatów potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Skip to content