„Nie ma miłości
bez poszanowania.

tzn. bez traktowania człowieka
jako niepowtarzalnej indywidualności,
bez brania go takim jakim jest.”

Erich Fromm

logo Miejskiego Przedszkola ŚwiatEŁKo

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2018/2019A – pobierz pdf

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego – pobierz pdf

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola- pobierz pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do miejskiego przedszkola – pobierz pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania- pobierz pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata- pobierz pdf

Oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem – pobierz pdf

Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – pobierz pdf

Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata- pobierz pdf

Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu- pobierz pdf

Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola – pobierz pdf

 

Skip to content