"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

IV Międzyprzedszkolny przegląd wokalno – recytatorski „Rozkwitamy na wiosnę”