"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

Nasze przedszkole otrzymało budki lęgowe dla ptaków. Zawieszone w ogrodzie oraz na budynku przedszkola mogą już służyć ptaszkom. Mamy nadzieję, że znajdą w nich schronienie jerzyki, wróble, sikorki i sroki. Liczymy na to, że budki lęgowe zachęcą ptaki do gniazdowania na naszym terenie, a my będziemy podpatrywać, nasłuchiwać, a wiosna czekać na pisklęta.