"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

 

W oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informuję, że od 12 marca do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie przedszkola zostaje czasowo ograniczone.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

• o ile to możliwe zostaw dziecko w domu w dniach 12 i 13 marca 2020 r. – ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka;

    W dniach od 16 marca do 25 marca 2020 r. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE ”Światełko” w Ełku będzie zamknięte.

UWAGA RODZICU!
• przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni – szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ, MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

Proszę o zrozumienie powagi zaistniałej sytuacji i odpowiedzialne podejście do tych zaleceń!!!

                                                                                         Iwona Gerus

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola „Światełko” w Ełku