"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

W związku z trwającą termomodernizacją przedszkola (wykopy wokół budynku) wejście na teren placówki i do budynku jedynie od ulicy Toruńskiej. Brama i furtka od ulicy Gdańskiej będzie zamknięta z przyczyn bezpieczenstwa.