"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

14 listopada 2018 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość  z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzata Pikus oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku Dariusz Jurczykowski. Poprzez wyrecytowane wiersze oraz wyśpiewane pieśni patriotyczne przedszkolacy przypomnieli wszystkim zebranym historię naszego kraju.Nie zabrakło wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka”W. Bełzy. Dumnie odśpiewały hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. Piękne tańce w wykonaniu przedszkolaków w akcencie biało- czerwonym uświetniły tę uroczystość. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych dzieci uczą się patriotyzmu, pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.