"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

UWAGA!!!!!

 

Zebranie z Rodzicami  dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną (grupa C) odbędzie się  31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 (jeden rodzic bez dziecka)

W pozostałych grupach  zebrania  z Rodzicami odbędą się:

02.09.2020 roku (środa)

16.00- grupa B

16.15- grupa E

16.30- grupa F

(jeden rodzic bez dziecka)

03.09.2020 roku (czwartek)

16.00- grupa A

16.15- grupa D

(jeden rodzic bez dziecka)

 

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust i dezynfekcji  rąk!!!!!