"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

Drodzy Rodzice,

Od 01 września zaczynamy rok szkolny. Obecnie obowiązują wytyczne GIS z 02 lipca 2020 r .

Nowe wytyczne mają pojawić się pod koniec sierpnia.

Uprzejmie proszę, abyście Państwo na bieżąco zaglądali na swoje strony grup na FB i stronę główną przedszkola

Proszę również o uaktualnianie u nauczycielek swoich danych kontaktowych (telefony, adresy poczty elektronicznej).

W Naszym przedszkolu wprowadzony zostaje Dziennik elektroniczny  https://iprzedszkole.progman.pl/iprzedszkole/Authentication/Login.aspx?ReturnUrl=%2Fiprzedszkole%2F

Login i hasło dostaną Państwo na początku roku po uaktualnieniu wszystkich danych.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji roku otrzymacie Państwo do końca tygodnia.  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola będzie odbywało się wg ustalonego harmonogramu w wyznaczonych godzinach, tak aby w miarę możliwości nie mieszać dzieci z rana i po południu.

Do przedszkola należy przynieść:

- pościel  (dotyczy tylko dzieci 3letnich): lekki koc  + poduszeczka wszystko podpisane i umieszczone w podpisanym materiałowym worku, ubrania na zmianę w woreczku podpisanym  (koszulka, spodenki, skarpetki, majtki).Celem eliminacji możliwości zakażeń ograniczamy pościel dziecka do poduszki i lekkiego kocyka. Dzieci nie będą rozbierane

- obuwie zmienne podpisane w środku lub na podeszwie

- chusteczki higieniczne papierowe i chusteczki mokre ,

- ręcznik papierowy.

Pozostała wyprawka zostanie ustalona na pierwszym zebraniu nauczycielek z rodzicami na początku września (o terminie zebrania rodzice zostaną poinformowani)

Proszę zadbać, aby dziecko było samodzielne.

Dzieci powinny umieć myć ręce zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, umieć się samodzielnie obsłużyć w toalecie, ubrać i rozebrać (stosownie do wieku dziecka).

Przedszkole będzie wymagało pisemnego oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka po każdej nieobecności.

Przedszkole zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała dziecka.

Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.

Rodzice będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, jeśli w ciągu dnia pojawią się symptomy choroby. Dziecko chore będzie podlegało izolacji od reszty grupy do czasu odbioru przez Rodzica.