"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

Dzieci  z grupy „Puchatki” były na wycieczce w Ełckim Centrum Kultury. W galerii „Ślad” obejrzały wystawę fotograficzną  pod tytułem” Moje góry” . Dzięki wystawie dzieci uwrażliwiły się na piękno górskiego krajobrazu i zdobyły wiedzę o najciekawszych górach w Polsce i na świecie.