"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

Projekt edukacyjny „Zabytki naszego miasta” realizowany był w 2 grupach : 6 latków i 4 latków. Dzieci poznały dawną architekturę Ełku poprzez prezentacje multimedialne, spotkania i wycieczki. Odbyło się spotkanie z ks. Janem Skorupskim – autorem książek o Ełku (Złota legenda), wycieczka z przewodnikiem do zamku krzyżackiego oraz wycieczka do Muzeum Kropli Wody (spotkanie z przedstawicielami mniejszości niemieckiej ). Przedszkolaki były też w Seminarium Duchownym i Katedrze w Ełku, po zabytkowych obiektach oprowadzał je Biskup J. Mazur. Podsumowaniem projektu było spotkanie z Panem Rafałem Żytyniec Dyrektorem Muzeum Historycznego w Ełku, połączone z wystawą zdjęć przedstawiające ełckie zabytki. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom nagrody i podziękowanie za udział w zajęciach.