"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

Projekt edukacyjny „Nasze Pasje” – „Tanecznym krokiem do lata” realizowany był w dwóch grupach Iskierki i Puchatki.
Celem realizowanego projektu było rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań do muzyki i tańca, połączony z nauką układów tanecznych.
W obu grupach odbyła się wycieczka do Ełckiego Centrum Kultury, celem której było poznanie teatru od kulis oraz zwiedzenie garderoby Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz wycieczka do Szkoły Artystycznej, celem której było zwiedzenie sal tanecznych oraz sali koncertowej,  połączone z koncertem  multimedialnym wykonanym przez uczniów tejże szkoły.
Dzieci zaprezentowały poznane układy taneczne (taniec kwiatów oraz taniec z szarfami do muzyki klasycznej) podczas festynu w ogrodzie przedszkolnym z udziałem rodziców. Podsumowaniem projektu był Festiwal Piosenki  Dziecięcej „Śpiewać każdy może”, który odbył się w przedszkolnym ogrodzie, podczas którego wszystkie grupy przedszkolne miały możliwość zaprezentowania swoich talentów tanecznych oraz wokalnych.