"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Dla rodziców

Wykaz programów dopuszczonych do użytku w Miejskim Przedszkolu „Światełko”

 

 1. „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych” – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska – Nowa Era, wydanie ósme, Warszawa 2010
 2. „Entliczek pentliczek. Ku dziecku. Program wychowania przedszkolnego” – Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska – Nowa Era
 3. „Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, MAC Edukacja 2009.
 4. „Program Wychowawczy dla grup integracyjnych”

Jolanta Andruszkiewicz, Maria Wiszenko – Ełk 2001r.

 1. „Program wychowania słuchowego. Pierwszy okres pracy

z dzieckiem z wadą słuchu” – Agnieszka Polakowska – Ełk 2001r.

 1. „Program edukacji muzyczno-ruchowej w formie tańców integracyjnych” – Ewa Drzymkowska, Ełk 2003r.
 2. „Program zajęć z elementami muzykoterapii dla przedszkolnych grup integracyjnych” – Jolanta Andruszkiewicz, Małgorzata Raczkowska – Ełk 2003r.
 3. „Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Hanna Jaśkowska – Ełk 2003r.
 4. „Program edukacji teatralnej – teatr jest zabawą” – Hanna Jaśkowska – Ełk 2003r.
 5. „Program adaptacji dziecka w przedszkolu” – Bogumiła Elżbieta Orzechowaska, Krystyna Janina Piasecka – Ełk 2004r.
 6. „Cztery pory roku – program edukacji ekologicznej w przedszkolu” – Teresa Grażyna Oszyńska – Ełk 2004r.
 7. „Program kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni dziecka 5,6-letniegi” –Teresa Oszyńska i Jolanta Andruszkiewicz – Ełk 2004r.
 8. „Program wspomagania rozwoju mowy u dzieci 2-4-letnich przy współpracy z rodzicami” – Bożena Bobowicz – Ełk 2006r.
 9. „Rodzice w przedszkolu. Program współpracy z rodzicami dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Ełku” – Mariola Tyszkiewicz – Ełk 2006r.
 10. „Mali odkrywcy” Program zajęć plastycznych w przedszkolu dla dzieci 4, 5 i 6 – letnich. Barbara Tybuś-Banaś. Ełk 2009r.
 11. „W kręgu zabawy” – program wychowania przedszkolnego –Jadwiga Pytlarczyk, Juka 2012r.
 12. „Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego” – wydanie rozszerzone – Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, WSiP, wydanie III (2013)
 13. „Dziecko w swoim żywiole” Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos – wydanie II – Warszawa 2014
 14. „Esy – Floresy Dziecięce sukcesy” – program wychowania przedszkolnego – Wanda Jaroszewska, Magdalena Skórkowska, Wydawnictwo OLESIEJUK, 2012.

Ełk 01.09.2015r.