"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

O przedszkolu

Nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, otwartą na potrzeby dzieci i ich rodziców. Pragniemy stworzyć dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej, przygotowujemy je do wykorzystania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.

Dbamy o to, aby dzieci w naszym przedszkolu rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i tolerancji, miały poczucie własnej wartości, czuły się akceptowane i szczęśliwe.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu funkcjonuje sześć grup, z czego trzy to grupy integrujące dzieci sprawne i niepełnosprawne .

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci niepełnosprawne od 3 do 9 lat posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego.
DYREKTOR   -  mgr Iwona Gerus

KADRA PEDAGOGICZNA:

Grupa -  A„Puchatki” integracyjna (6-7 latki)

1. mgr Hanna Jaśkowska

2. mgr Mariola Tyszkiewicz – oligofrenopedagog, trener umiejętnosci społecznych

3. mgr Maria Wiszenko – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera , trener umiejętnosci społecznych

 

Grupa B „Bystrzaki” (4-5 latki)

1. mgr Janina Piasecka

2.mgr Emilia Aurelia Szmitko- terapeuta, trener umiejętności społecznych

 

Grupa C „Misie” (3- latki)

1. mgr Alicja Mikołajewska

2. mgr Iwona Gerus- oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Grupa  D „Promyczki” integracyjna ( 5-6 latki)

1. Monika Lipińska

2. mgr Urszula Jakowanis

3. mgr Anna Ciechalska- oligofrenopedagog-edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Grupa  E Iskierki” integracyjna (4-5 latki)

1. mgr Beata Jastrząb
2. mgr Katarzyna Żytyniec- oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspargera

3 .mgr Agnieszka Polakowska – logopeda, surdopedagog, pedagog specjalny

 

Grupa  F „Świetliki” integracyjna (3-4 latki)

1. mgr Barbara Tybuś-Banaś
2. mgr Jolanta Duba- terapeuta Integracji Sensorycznej

3. mgr Ewa Drzymkowska – oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i uczniów z autyzmem, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Biofeedbacka.

 

EDUKACJA
Wspomagamy rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wykazem programów dopuszczonych do użytku w naszym przedszkolu. Realizujemy zajęcia: umuzykalniające, rozwijające intelektualnie (mowa, pojęcia matematyczne), artystyczne i ruchowe.
Przygotowujemy dzieci do konkursów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich.
Nasza oferta edukacyjna obejmuje również:

 • zajęcia realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zajęcia indywidualne (rewalidacyjne),
 • praca pedagogiczna oparta na indywidualnych programach terapeutycznych i metodach dostosowanych do potrzeb dziecka,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rozwijające uzdolnienia
 • zajęcia logopedyczne,
 • trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • muzykoterapię,
 • nauczanie indywidualne,
 • katechezę,
 • język angielski.