"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Galeria

W dniu 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w grupach Iskierki i Bystrzaki odbyły się zajęcia pt. „Dbajmy o język ojczysty”. Miały one na celu promowanie idei dbałości o kulturę słowa, poprawność językową oraz piękna języka polskiego. Dzieci wraz z logopedami rozwiązywały „łąmańce językowe”, wykonywały ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.