"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Aktualności

Statut Miejskiego Przedszkola „Światełko” czytaj więcej

Wykaz programów dopuszczonych do użytku w Miejskim Przedszkolu „Światełko”   „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych” – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa czytaj więcej...