"Nie ma miłości bez poszanowania.
tzn. bez traktowania człowieka jako niepowtarzalnej indywidualności, bez brania go takim jakim jest."
Erich Fromm

Dla rodziców

W  naszym przedszkolu została zamontowana nowa interaktywna pomoc dydaktyczna „Magiczny dywan”. Jest to multimedialne urządzenie spełniające jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego.Stanowi pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i czytaj więcej...

W naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie monitor interaktywny. Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie czytaj więcej...

Statut Miejskiego Przedszkola „Światełko” Statut światełko 2017

Wykaz programów dopuszczonych do użytku w Miejskim Przedszkolu „Światełko”   „Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i placówkach integracyjnych” – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa czytaj więcej...